het gebouw

Het gebouw is in 1998 gerenoveerd, telt zes lokalen en een lokaal welke deel uit maakt van de gemeenschapsruimte en met een vouwwand is af te sluiten. De school heeft een directe verbinding met het gymlokaal/speellokaal.
Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden. in de hele school wordt veel gewerkt met computers waar programma's opdraaien die bij de methoden horen.Het netwerk wordt op afstand beheerd door SKOOL.
Er wordt gewerkt aan een nieuw gebouw: De Brede School.

 

foto & video