Ouders

Medezeggenschapsraad

De MR van de Martenaskoalle bestaat uit 4 leden: 2 leden uit de personeelsgeleding en 2 leden uit de oudergeleding. Bovendien is .....................

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een vereniging waar de ouders van de Martenaskoalle lid van zijn.

Aanmelden leerling

Overweegt u uw kind bij ons aan te melden, neem dan s.v.p. contact op met de directeur.

Verlofaanvraag

Informatie over het aanvragen van extra verlof voor uw kind.

Ziekmeldingen

ziekmelden