School

Algemeen

De Martenaskoalle is een openbare basisschool in Bitgummole. Ongeveer 100 leerlingen bezoeken de school, verdeeld over 4 combinatiegroepen.

Visie

visie

Het gebouw

Fris ogend gebouw, welke in 1998 gerenoveerd is.

Het personeel

Een team van tien leerkrachten geven het onderwijs op de Martenaskoalle gestalte.

Schoolgids

De schoolgids is een zo volledig mogelijk overzicht van alles wat deze school tot De Martenaskoalle maakt.

Schooltijden

Continue rooster

kanjertraining

De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken.

nieuwsbrief

In de bijlage vindt u de nieuwsbrieven.

Extra ondersteuning