Sitemap van "Martenaskoalle"

School

Algemeen

Visie

Werkwijze

Het gebouw

Het personeel

Groepsleerkrachten

Ondersteunend personeel

Stagiaires

Vacatures

Schoolgids

Schooltijden

Algemene schooltijden

Vakanties en vrije dagen

kanjertraining

nieuwsbrief

Extra ondersteuning

Ouders

Medezeggenschapsraad

Nieuws van de MR

Oudervereniging

ouderbijdrage

notulen ouderavond

Aanmelden leerling

Verlofaanvraag

Ziekmeldingen

Klachtenprocedure melden

TSO tussenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Informatie over pesten

Informatie over hoofdluis

Nederlands en Frysk

nieuwsbrief

Leerlingen

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

Actueel

Nieuws

Nieuwe schooltijden voor het...

Schoolkrant online

Het nieuwe schooljaar gaat weer...

Kinderboekenweek

Nieuw: Fotoalbum Culturele ochtend...

Nieuw fotoalbum; Bosuitje groep...

Nieuw fotoalbum ; Sinterklaas

Foto's van Kerst staan op de site!

Leerlingen nieuws

Activiteiten

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Afmelden voor onze nieuwsbrief

Actuele nieuwsbrief

Fotoalbums

Buitenlesdag 11 april

Groep 3&4 naar de Bieb in...

Bezoek aan Dekemastate door groep...

Groep 3 en 4 bezoekt de knuffelpoli

Uitje groep 8 naar Aventoer

Schoolreisje groep 1&2 naar de...

Culturele ochtend op de...

Bosuitje groep 1 en 2

Sinterklaas op de Martenaskoalle

Sinterklaas op de Martenaskoalle 2

Kerstviering 2017

disclaimer

Contact